(01) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XV-XVI TOME PREMIER

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Βιβλιογραφία Legrand
  3. Legrand, Émile (1841-1903)
  4. ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | Σταύρωσις του κυρίου ημών Ιησού χριστού | ΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ | ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΠΟΙΗΜΑ ΝΕΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | σύνθεσις | TO ΠΑΡΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ TOΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΔΑΧΑΙ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. | OKTΩHXOC | EΥΧΟΛΟΓΙΟΝ. | ENCOMTVM MATAEI FLACII ILLYRICI SCRIPTVM GRAECIS | Διηγησις εις τας πράξεις του περιβόητου στρατηγού των Ρωμαίων μεγάλου Βελισαρίου | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΑΜΜΟΝΑ ΒΑΣΙΛΕΑ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟC. | Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ. | ΔΙΔΑCΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ | ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. | AΠOCTOΛOC | Όκτώηχος | ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ. | ACOLVTHIA | Διήγησις εις τας πράξεις, του περιβόητου,στρατιγού των ρωμαίων, μεγάλου Βελισαρίου | MHNAION TOΥ MAPTIOΥ ΜΗΝΟΣ | ANΘOC TΩN XAPITΩN | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ TOY ΔΑΒΙΔ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. | ΤΥΠΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ | Ι στορία του ταγιαιέρα | ΠΕΡΙ KATA-σκευής καί χρήσεως κρικωτού αστρολάβου | ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠENTHKOCTAPION | εις την ελλάδος καταστροφήν, θρήνος | ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ παιδαγωγός. | Ιστορία του ρε της σκότζιας | AΠΟΚΟΠΟC | ΑΙCΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ | Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον, και προς θν επιστροφή | ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΝ ΜΕΤΑ ΕΥΠΟΡΩΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ. | BATPAXOMΥOMAXIA. | Γαδάρου Λύκου Κιαλουπού, διήγησις ωραία | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΤΡIΩΔΙΟΝ | TO ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΝΑΙ Η παλαιά τε και νέα διαθίκη ήτοι το άνθος και αναγγαίον αυτής. εστί δε πάνυ ώφέλιμον και αναγγαίον προς πάσα χριστιανών. | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. | ΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ. | ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΥ ΔΟΚΙΜΩΝ εις επτά τραγωδία του Ευριπίδου | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟC. | ΑΠΟΣΚΟΠΟC | ΣΤΙΧΟΙ ΙΑΜΒΙΚΟΙ ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ. | σύνταγμα ευσύνοπτον εις τας τέσσαρας μαθηματικάς επιστήμας, Αριθμητικών, Μουσικών, Γεωμετρίαν και Αστρονομίαν. | Ωρολόγιον | έπίλυσις εις τους ' έξ της φιλοσοφίας, τρόπους.Του αυτού σύνοψις των πέντε φωνών, και των δέκα κατηγοριών, της φιλοσοφίας | ΘΗCΕΟC ΚΑΙ ΓΑΜΟΙ ΤΗΣ ΕΜΗΛΙΑC . | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟC Ο ΜΑΚΕΔΩΝ | LΙΒER EX POLYBΙΙ HISTORIIS EXCERPTUS DE MILITIA ROMANORVM ET CASTRORVM METATIONE INYENTV RARISSIMYS. Α ΙΑΝΟ LASCARE IN LATΙΝΑM LINGVAM TRANSLATV IPSO ETIAM GRAEGO LIBR0, VT OMNIA CONFERRI POSSINT ADIVNCTO. | Ιστορία του Ταγιαπιέρα. | H ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ TOY XPΥΣΟΣTOMOY. | INTRODVTFORIO NYOVO INT | RIS RHYNDACENI EPIGRAMMATA | Εύχολόγιον σύν θεώ άγίω μετά τίνων αναγκαίων προσθέσεων | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΙ | ΙΛIAC, ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙCΑ ΠΑΛΑΙ EIC ΚΟΙΝΗΝ | ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ TOΥ ΦΙΔΟΠΟΝΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕ. | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ. ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ. | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον, και προς Ον επιστροφή | ΜΕΓΑ, ΚΑΙ ΠANΥ ΩΦΕΛΙΜΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ | Ερωτήματα | Τριώδιον περιέχον την πρέπουσαν αυτώ ακολουθίαν | Παρακλητική συν Θεώ αγίω περιέχον (sie) την πρέπουσαν αυτή ακολουθίαν.- Το παρόν βιβλίον τετυπωται μεν εν Ενετίησι πόνω και δεξιότητι Ηρακλέους του Γεράλδου, αναλώμασι δε, και πολλώ χρυσώ κυριου Ανδρέα του Κουνάδου. | Αποφθέγματα φιλοσόφων και στρατηγών, ρητόρων τε και ποιητών = Praeclara dicta philosophorum, imperatorum, oratorumq[ue] & poetarum | ΓΕΡΑΣ ΕΙ Μ' ΟΝΟΜΑΣΕΙΑΣ ΣΠΑΝΙON ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ, ΟΥΚ ΑΝ ΑΜΑΡΤΟΙΣ ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΕ'. | Commentarii in septem tragedias Sophoclis | ομηρικά ζητήματα | ΚΕΒΗΤΌΣ ΠΙΝΑΞ | ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ.Ο ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ.Ο ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.ΚΑΙ Ο ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ Η ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ. ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΤΟΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙΣ. | ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ. | ποιημάτιον τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον. | ΜΕΛΕTAI ΛΟΓΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ. | ΕΚΛΟΓΗ ΑΤΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ. | κατά αλφάβητον, ατθίδος διαλέκτου εκλογαί. | ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ | THEOLOGI ORATIO NES LEGTISSIMAE XVI. | ειδύλλια, | ROMANI GRAMMATICAE INSTITVTIONES GRAECAE | ΟΛΥΜΠΙΑ. ΠΥΘΙΑ.ΝΕΜΕΑ. ΙΣΘΜΙΑ | ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕ. | ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ. | ΛΕΞΙΚΟΝ. | ATHENAEUS | ποιημάτιον τα κατ' ήρώ και λέανδρον. | Ερωτήματα του χρυσολωρά, Erotemata chrysolorac. Περι σχηματισμού των χρόνων εκ των χαλκονδύλου. De formatione temporum ex libro chalcondylac. Το τέταρτον του γαζή περι συντάξεως. Quartus gazae de consturctione. Περι ανωμάλων ρημάτων. De anomalis verbis. Περί εγκλιτικών. De enclitieis. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Sententiae monostichi ex varujs poetis. | Nouum testamentum | ΑΠΑΝΤΑ | ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ. | Ερωτήματα | Ωρολόγιον συν θεώ | Έκθεσις παραινετική | έξεψάλματα, | OPVSCVLA. LXXXXII. | RHETORES IN HOC VOLVMINE HABENTVR HI. | τραγωδίαι επτακαίδεκα | ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΕΠΤΑ ΜΕΤΕΞΗΓΉΣΕΩΝ. | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ | ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΦΩΝΑΣ | το καθ' ελένην και Αλέξανδρον. | TO MEN ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΣΟΥΙΔΑ | ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΕΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ