106. Ιστορία τοΰ ρε της σκότζιας. Venctiis. 1543. Cette edition de Υ Histoire du roi d'&cosse ne m'est connue que par le Catalogue de la Bibliotheque d'Augsbourg de Ehinger1 (p. 129). Ce livrc a disparu de la Bibliotheque d'Augsbourg. 2 JANVIER 1544

Ιστορία του ρε της σκότζιας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία του ρε της σκότζιας