Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη academy of athens
Βρέθηκαν 8246 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 8246 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 275.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Συγγραφέας: Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα Δημοσίευση: Ρουμανία 1400/1900 Συλλογή: Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
Συγγραφέας: Γαζής, Θεόδωρος, (1370-1475) Δημοσίευση: Παρίσι: [Apud Petrum Gaudoul et Petrum Gromors], 1529 Συλλογή: Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
Συγγραφέας: Αριστοτέλης, (384-322) Δημοσίευση: Basel-Stadt: Ιωάννου Βεβελίου, 1531 Συλλογή: Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
Συγγραφέας: Φιλής, Μανουήλ, (1275-1340) Δημοσίευση: Provincia di Venezia: [Στεφάνω Σαβίω], 1533 Συλλογή: Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
Συγγραφέας: Αποστόλιος ο Βυζάντιος Δημοσίευση: : [Basileae ex Officina Hervagiana], 1538 Συλλογή: Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
Συγγραφέας: Ιωάννης ο Ναθαναήλ Δημοσίευση: Βενετία: Appresso Iacomo Leoncini, 1574 Συλλογή: Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
Συγγραφέας: Ισοκράτης, (436-338) Δημοσίευση: Frankfurt am Main: Ioannis Saurij, 1598 Συλλογή: Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
Συγγραφέας: Does, Joris van der, (1574-1599) Δημοσίευση: Λονδίνο: Ex Officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium, 1599 Συλλογή: Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα