Η Θεία Λειτουργία : μετά εξηγήσεων διαφόρων διδασκάλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ιωάννης ο Ναθαναήλ
  5. Βενετία [In Venetia]: Appresso Iacomo Leoncini, 1574
  6. ρθ' φυλλα
    • Con Gratia et privilegio
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές