1. Άδεια
  2. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el