1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1881
  4. Καρπενήσι
  5. 22 Φεβρουαρίου 1966
  6. Αθήνα
  7. Ελληνικά
  8. Τάξις των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
  9. Ακαδημία Αθηνών (1948 - 1948)
  10. Ακαδημία Αθηνών (1933 - 1966)