ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

CELEBRATION OF PLATO'S BIRTHDAY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1948
  6. 184-189
    • The president of the Academy of Athens made a speech which is referred to the work of Plato "Republic". The dialogue and the main concepts of it are analyzed and the platonic theories are outlined.
    • Ομιλία του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, για το έργο του Πλάτωνος, "Πολιτεία". Αναλύεται ο διάλογος και οι κύριες έννοιες που αναφέρονται και σκιαγραφούνται οι πλατωνικές θεωρίες.