ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

THE WORK OF KIRIAKOU VARVARESOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1937
  6. 46-49
    • Some biographic facts and the scientific work of new member of tha Athen's Academy, m. Kiriakou Varvaresou.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Κυριάκου Βαρβαρέσου.