ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΠΟΥΛΙΑ

THE GREEK LAW AND THE SCIENTIFIC WORK OF DEMETRIOUS PAPOULIAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1935
  6. 8-17
    • Historical evolution of the greek law the systematic processing of which shows the contribution and the great scientific work of the ceased academician Demetrios Papoulias.
    • Περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού δικαίου και η συγκριτική εκτίμηση αυτού και μέσα από την συστηματική επεξεργασία του διαφαίνεται η συμβολή του το επιστημονικό έργο του εκλιπόντος ακαδημαϊκού Δημητρίου Παππούλια.