Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

THE REPORT OF MANTO MAVROGENI AGAINST TO DIMITRIOS YPSILANTIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1936
  6. 292-297
    • The study refers to the report of Manto Mavrogeni against to Dimitrios Ypsilantis, which was submitted through the Ministry of Justice to the Governor Ioannis Kapodistrias, in the year 1830. With the in question report, Manto asks, after the reinstatement of Greece, from Dim.Ypsilantis to marry her of to idemnify her and this report of her to be judged by the Ecclesiastical Authority.Furthermore, it is analyzed the issue of the breach of engagement, for this particular era as well as this of the decay of virginity.
    • Μελέτη της αναφοράς της Μαντούς Μαυρογένους κατά του Δημητρίου Υψηλάντη, η οποία είχε υποβληθεί μέσω του Υπ.Διακιοσύνης στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, το έτος 1830. Με την εν λόγω αναφορά η Μαντώ ζητεί μετά την αποκατάσταση της Ελλάδος να τη νυμφευθεί ή να την αποζημειώσει ο Δημ Υψηλάντης και η αίτηση της αυτή να κριθεί και από την Εκκλησιαστική αρχή. Αναλύεται το ζήτημα αθέτησης της μνηστείας την συγκεκριμένη εποχή και αυτό της παρθενοφορίας.