ΠΡΟΣΦΩΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΟΝ ΞΕΝ. ΖΟΛΩΤΑ.

AN ADRESSEMENT FROM ACADEMIC KONSTANTINOS TRIANTAPHYLLOPOULOS TOWARDS THE NEW ACADEMIC MR. X. ZOLOTA. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1952
  6. 508-513
    • A speech from academic Mr. Konst. Triantaphyllopoulos concerning the life and work of new academic, Mr. Xenophonta Zolota
    • Ομιλία του ακαδημαϊκού κ. Κωνστ. Τριανταφυλλόπουλου για τη ζωή και το έργο του νέου ακαδημαϊκού κ. Ξενοφώντα Ζολώτα