Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΠΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

THE POLITICAL JUSTICE DURING THE TIMES OF KAPODISTRIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1948
  6. 472-490
    • Speech, delivered by the president of the Academy of Athens Kon. Triantafyllopoulos. Kapodistria's policy is studied whose justice not only shows perfect law-enforcing achievements but to the implementation of the private law its architects posed strong bases. Kapodistria's policy comprises the bright side of the modern-greek law.
    • Λόγος του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Κων. Τριανταφυλλόπουλου. Μελετά την πολιτική του Καποδίστρια, η δικαιοσύνη του οποίου δεν έχει μεν να επιδείξει άρτια νομοτεχνικά επιτεύγματα αλλά στην εφαρμογή του ιδιωτικού δικαίου οι πρωτεργάτες της έθεσαν ισχυρές βάσεις. Η Καποδιστριακή πολιτική αποτελεί την φωτεινή πλευρά του πρώτου νεοελληνικού δικαίου.