ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΧΡΗΣΙΝ ΑΥΤΉΣ

MAN'S RIGHT TO KNOWLEDGE AND HIS RIGHT TO USE IT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1954
  6. 481-499
    • On the ocasion of the birthday of a major Spiritual Foundation, the one of Columbia University, a speech is given concerning the fight for basic human rights, such as the right to knowledge and its free use.
    • Με αφορμή τα γενέθλια του μεγάλου πνευματικού ιδρύματος, του παν/μίου Columbia, δίδεται ομιλία για τον αγώνα εξασφάλισης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στη γνώση και στην ελεύθερη χρήση της.