ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1955
  6. 213-219
    • M. George Vlachou's book "Concerning Davis Hume's ideas about the state and politica" is presented which examines the ideas of english philosopher Hume concerning the state and politics.
    • Παρουσιάζεται το έργο του κ. Γεωργίου Βλάχου "Αι περί του κράτους και πολιτικής ιδέαι του Δαβίδ Χιούμ", το οποίο εξετάζει τος ιδέες του άγγλου φιλοσόφου Hume για το κράτος και την πολιτική.