ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN, KONSTANTINOS TSATSOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966) | Θωμόπουλος Ε
  5. 1962
  6. 5-16
    • Some biographic facts and the scientific activities of the new academic, and later on, Minister and President of Greece, Mr Konstantinos Tsatsos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού και μετέπειτα υπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσάτσου.