ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1941
  6. 167-171
    • The book of Mr.I.Visvizi "Political Justice during the Greek revolution" is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Ι.Βισβίζη με τίτλο "Η πολιτική δικαιοσύνη κατά την Ελληνική Επανάσταση".