ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ

GREECE AND ITALY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1948
  6. 383-394
    • Speech, delivered by the president of the Academy of Athens, Kon. Triantafyllopoulos, on the occasion of the completion of 8 years, since our country was forced to take arms against one bigger and more powerful country than it.
    • Λόγος του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Κων. Τριανταφυλλόπουλου, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 8 ετών από τότε που η πατρίδα μας αναγκάστηκε να αναλάβει πόλεμο εναντίον χώρας μεγαλύτερης και ισχυρότερης από αυτή.