ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966) | Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1949
  6. 98-104
    • M. Koukkidi's book " The spirit of collaboration of new greeks and Abelakia. The first partnershop in the world" is presented which studies the handicraft production of cotton thread which was developed in 1780 in Abelakia. Also, m. Gr. Xatzivasiliou's book " Hygiene, the workers companion" is presented which points out the meaning of hygiene and what it capires.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Κουκκίδη " Το πνεύμα του συνεργατισμού των νεοτέρων Ελλήνων και τ΄Αμπελάκια. Ο πρώτος συνεταιρισμός του κόσμου " , το οποίο μελετά την βιοτεχνική παραγωγή του βαμβακερού νήματος, που αναπτύχθηκε το 1780 στ' Αμπελάκια. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Γρ. Χατζηβασιλείου " Υγιεινή , ο σύντροφος των εργαζομένων ", το οποίο επισημαίνει την έννοια της Υγιεινής και το τί επιδιώκει.