ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kouzis Aristotles | Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966) | Κούζης, Αριστοτέλης Π. (1875-1961)
  5. 1954
  6. 274-284
    • Mr G. Papanikolaou's book "Atlas of Apopholidic Cytology", which is about the sector of biology that studies the apopholidic cells that fall off the surface of various parts and organs of the body. Also, Mr A. Svolos' and Mr G. Vlachos book "The Constitution of Greece, Interpretation - History, Relative Law. Part I. State and Church. Civil Rights. A' Volume" is presented, which studies the history of the constituyion from the 1st of January 1952.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Γ. Παπανικολάου "Άτλας αποφολιδωτικής κυτταρολογ΄λιας", το οπποίο ασχολείται με τον κλάδο της βιολογίας που μελετά τα αποφολιδωθέντα των διαφόρων μερών και οργάνων του σώματος. Επίσης παρουσιάζεται το βιβλίο των Α. Σβώλου και Γ. Βλα΄χου "Το σύνταγμα της Ελλάδος, ερμηνεία-ιστορία, συγκριτικόν δίκαιον. Μέρος Ι. Κράτος ακι εκκλησία-Ατομικά δικαιώματα. Τόμος Α΄", το οποίο μελετά την από 1 Ιανουαρίου 1952 ιστορία του Συντάγματος.