ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΗΕ "Η ΝΕΑ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΥΤΗΣ"

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF THE UNITED NATION ORGANIZATION "THE NEW AMPHICTIONY AND ITS PIONEERS" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966) | Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1948
  6. 366-381
    • Anniversary speeches about the foundation of the United Nation Organization Similarities among the common greek, the Delfic Amfictiony and the United Nation Organization are examined.
    • Επετειακές ομιλίες για την ίδρυση του οργανισμού ηνωμένων εθνών. Εξετάζονται ομοιότητες μεταξύ του κοινού των ελλήνων της δελφικής αμφικτιονίας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.