ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης | Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1949
  6. 3-7
    • An account of activities of the acended president and announcements referring to the program of the new president for the year 1949.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων του απερχόμενου προέδρου και προγραμματικές ανακοινώσεις του νέου προέδρου για το έτος 1949