Πετροκόκκινος, Δημήτριος Π. (1861-1941)

Petrokokkinos, Dēmētrios P. (1861-1941) (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Πετροκόκκινος, Δ. Π. (1861-1941) (Ελληνική)
 3. Άνδρας
 4. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 5. 1861
 6. Χίος
 7. 1941
 8. Έλληνας
 9. Συγγραφέας
 10. Ελληνικά
 11. Τάξις των Θετικών Επιστημών
 12. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  • Ο Δημήτριος Π. Πετροκόκκινος (1861-1941) καταγόταν από τη Χίο. Διετέλεσε εκπρόσωπος της εταιρείας των Αδελφών Ράλλη στην Ινδία. Συντάχθηκε με το κίνημα του δημοτικισμού και ήταν ιδρυτικό μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1910). Δημοσίευσε ιστορικές και κοινωνικές μελέτες καθώς και ένα αυτοτελές έργο σχετικό με την οικογένεια των Πετροκόκκινων. Επίσης συνεπιμελήθηκε την έκδοση των έργων του Εμμανουήλ Ροΐδη (1913), με τον οποίο τον συνέδεαν συγγενικοί δεσμοί.

   Onassis Cavafy Archive