Κατάλογος έργων του Ε. Ροΐδη που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη [πιθανόν του Δ. Πετροκοκκίνου]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ07.006
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Πετροκόκκινος, Δημήτριος Π. (1861-1941)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο