1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Κατάλογος έργων του Ε. Ροΐδη που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη [πιθανόν του Δ. Πετροκοκκίνου]
  3. pdf