Κατάλογος έργων και άρθρων του Ε. Ροΐδη [πιθανόν από τον Δ. Πετροκόκκινο]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ07.004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Πετροκόκκινος, Δημήτριος Π. (1861-1941)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 9 σελίδες
  • Πρωτότυπο