Ελληνικά
[Parisiis]: [Apud Petrum Gaudoul et Petrum Gromors], 1529
χωρίς αρίθμηση
  • Ο τίτλος και τα στοιχεία έκδοσης από χειρόγραφη αντικατάσταση της πρωτότυπης σελίδας τίτλου

Theodori Grammaticae introductionis libri IIII

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ο τίτλος και τα στοιχεία έκδοσης από χειρόγραφη αντικατάσταση της πρωτότυπης σελίδας τίτλου
    1. Ελληνική γλώσσα, Αρχαία -- Γραμματική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800