Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.

Amantos, Kōnstantinos, I., (Kōnstantinos Iōannou), (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Άμαντος, Κ.Ι. [Other Name] ('Αλλο)
 3. Άνδρας
 4. 02 Αυγούστου 1874
 5. Χίος
 6. 23 Ιανουαρίου 1960
 7. Αθήνα
 8. Ελληνικά
 9. Τάξις των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών
 10. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1944 - 31/12/1944)
 11. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1944 - 31/12/1944)
 12. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1925 - 1939)
 13. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
 14. Υπουργείο Παιδείας (1945 - )