ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944. Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ANNIVERSARY OF THE 28th OCTOBER 1940 AND THE LIBERATION OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Amantos K | Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1944
  6. 435-444
    • The speech is refered to the Anniversary of 28th of October, to the liberation of our nation and the disasters that German made. Moreover, it is stressed the historical and the civilizing meaning of New Greece and mainly in relation with Bulgary. In the end the speaker refered to the Allies, expressing the hope for a righter treatment so as to stop the immigration and bloom the greek culture.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στην απελευθέρωση της Ελλάδας και στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ιδιαίτερα η ομιλία αναφέρεται στην απελευθέρωση της Ελλάδας και στις καταστροφές που υπέστει η πατρίδα μας από τους Γερμανούς. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην ομιλία τονίζεται ιδιαίτερα η ιστορική και εκπολιτιστική σημασία της νέας Ελλάδας και κυρίως σε σχέση με την Βουλγαρία. Τέλος, γίνεται αναφορά στους Συμμάχους, εκφράζοντας την ελπίδα δικαιότερης μεταχείρισης, ώστε να παύσει η μετανάστευση και να ανθίσει ο Ελληνικός πολιτισμός.