ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ

A NEW QUALITATIVE METHOD FOR THE DETERMINATION OF CERIUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αντωνιάδης Χαράλαμπος | Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1953
  6. 210-215
    • A new method for the qualitative determination of tetravalent cerium is suggested. As a factor, an alcoholic solution of veratral 5% was used. In acid, with sulphuric acid environment, the tetravalent cerium reacting with the veratrol solution, gives a dark-cherry-rose colour from where it is detected.
    • Παρατείνεται νέα μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισμό του τερασθενούς στοιχείου Δημήτριον. Ως αντιδραστήριο, χρησιμοποιείται αλκοολικό διάλυμα βερατρόλης 5 %. Σε όξινο, με θετικό οξύ περιβάλλον, το τετρασθενές Δημήτριο, αντιδρώντας με το διάλυμα της βερατρόλης δίνει βυσινέρυθρη-ροδόχρουσα χρώση, από όπου και ανιχνεύεται.