Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

THE IMPORTANCE OF THE 28TH OF OCTOBER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Amantos K | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1954
  6. 466-476
    • On the occasion of the national anniversary celebration of the 28th October, the need for reinforcement of the countryside's population is pointed out, because the residents of the agriculture areas are a country's real defenders.
    • Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης του πληθυσμού της υπαίθρου διότι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών είναι οι πραγματικοί υπερασπιστές μιας χώρας.