Βραχέα χρονικά

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. GR-AtACAb10012796
  4. Ελληνικά
  5. Λάμπρος, Σπυρίδων Π. | Θεοτόκης, Σπυρίδων Μ. | Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  6. Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1932
  7. 148