ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ

THE WORK OF ADAMANTIOS KORAIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Amantos K | Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1933
  6. 10-27
    • The speech is referred to the life but mainly to the work and activity of Ad.Korais, who was one of the most genius men of modern Greece with an important impact on Hellinism.
    • Στην ομιλία παρουσιάζεται η ζωή αλλά κυρίως το έργο και η δραστηριότητα του Αδ.Κοραή, μιας απ'τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας, με σπουδαιότατη επίδραση στον Ελληνισμό.