ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ

NEW DOCUMENTS ABOUT RIGA VELESTINLI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Amantos K | Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1927
  6. 305-312
    • New documents (60) concerning Riga Velestinli were found in the Austrian Archieves, from which only the three are known. The first document, of the new series, is dated from the 20th of December 1920 and it is addressed to the governor of Trieste Brigido, towards the minister Pergen. The second document is referred to the relations between Riga and Napoleon. Finally, the third one, which is the most valuable than all these documents, is referred to the martyrs collaborators of Riga.
    • Νέα έγγραφα (60) για τον Ρήγα Βελεστινλή βρέθηκαν στα αυστριακά αρχεία, από τα οποία μόνο τρία είναι γνωστά. Το πρώτο έγγραφο της νέας σειράς χρονολογείται από τις 20 Δεκεμβρίου 1920 και απευθύνεται από τον διοικητή της Τεργέστης Brigido προς τον υπουργό Pergen. Το δεύτερο έγγραφο αναφέρεται στις σχέσεις του Ρήγα με τον Ναπολέοντα. Τέλος, το τρίτο που είναι και το πιο πολύτιμο, από αυτά τα έγγραφα αναφέρεται στους μαρτυρήσαντες συνεργάτες του Ρήγα.