ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΥ

COMMEMORATION OF XENOPHON SIDERIDIS A RECOLLECTION OF HIS WORK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1930
  6. 29-31
    • Recollection of the work of Xenophon Sideridis made by the Academician K.Amandos on the 14th of November 1929.
    • Λόγος του Κ.Αμάντου για το έργο του Ξενοφώντα Σιδερίδη, που έδωσε στη Συνεδρία της 14ης Νοεμβρίου 1929, ως μνημόσυνο για την απώλεια του. Περιέχει επίσης, κατάλογο επιστημονικών δημοσιευμάτων του εκλιπόντος.