Επιστολαί διαφόρων φιλοσόφων, ρητόρων, σοφιστών : εξ προς τοις είκοσι, ων τα ονόματα εν τη εξής ευρήσεις σελίδι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μουσούρος, Μάρκος, (1470-1517)
  5. Βενετία [Venetiis]: apud Aldum, 1499
  6. χωρίς αρίθμηση
    • Δύο τόμοι σε ένα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές