Λατινικά
Dilingae: Excudebat Ioannes Mayer, 1582
[16], 417, [3] σελ.
  • A Stanislao autem Socolovio, ...Graecorum opiniones respondentibus, illustrata

Censura Orientalis Ecclesiae : de praecipuis nostri saeculi haereticorum dogmatibus : Hieremiae Constantinopolitano Patriarchae, judicii, & mutuae communionis caussa, ab orthodoxae doctrinae aduersariis, non ita pridem oblatis : Ab eodem Patriarcha Constantinopolitano, ad Germanos Grece conscripta...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. A Stanislao autem Socolovio, ...Graecorum opiniones respondentibus, illustrata
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    2. Αιρέσεις και αιρετικού -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800