Ιερεμίας Β', ο Τρανός, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, (16ος αι.)

  1. Πρόσωπο