1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 24 Σεπτεμβρίου 1921
 4. Αθήνα
 5. 14 Σεπτεμβρίου 1999
 6. Αθήνα
 7. Ελληνικά
 8. Τάξις των Θετικών Επιστημών
 9. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1982 - 31/12/1982)
 10. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1982 - 31/12/1982)
 11. Ακαδημία Αθηνών (1990 - 1994)
 12. Ακαδημία Αθηνών (1973 - 1999)
 13. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1960 - 1968) [Αντοχή των Υλικών] | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1968 - 1986) [Εφαρμοσμένη Μηχανική]
 14. Πολυτεχνείο Κρήτης (1976 - )
 15. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1974 - ) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1979 - 1981)
 16. Υπουργείο Παιδείας (1974 - )