ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ ΣΕΦΕΡΗ.

FORMAL RECEPTION OF THE CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY Mr.DIMITRIOS K. SEFERIS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1990
  6. 343-345
    • Biographical elements and scientific activity of the new corresponding member Mr. Dimitrios K. Seferis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ.Δημητρίου Κ. Σεφέρη.