ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

FAILURE CRITERIA IN FIBER COMPOSITES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1987
  6. 131-141
    • It has been pointed out that the paraboloid of revolution failure surface becomes an elliptic paraboloid surface, it has its axis of symmetry parallelly translated to the hydrostatic axis and its sections normal to this axis become ellipses of ellipticity and orientation depending on the amount of anisotropy of the material.
    • Στην ανακοίνωση αυτή αποδεικνύεται ότι το παραβολοειδές εκ περιστροφής, το ισχύον για τα ισότροπα υλικά, μετατρέπεται σε ελλειπτικό παραβολοειδές του οποίου ο άξονας συμμετρίας είναι πλέον παράλληλος προς τον υδροστατικό άξονα. Η απόσταση των αξόνων αυτών αυξάνει γραμμικά με το βαθμό ανισοτροπίας του υλικού και η κορυφή του παραβολοειδούς πλησιάζει προς το αποκλίνον επίπεδο των τάσεων και επομένως την αρχή των αξόνων όταν η ανισοτροπία αυτή αυξάνει.