Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗΝ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΠΟΛΥ-ΙΜΙΔΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

THE INFLUENCE OF THE REACTION TEMPERATURE TO THE FRACTURE MODE OF POLYIMIDE MEMBRANES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Chugunova N.F. | Chugunova N.F. | Starchev V.M. | Starcher V.M.
  5. 1983
  6. 670-692
    • The study is refered to the mechanical and optical virtues of the polyimides complexes which are being used in a wide range as overlappings at the fibres of complex materials of great stamina. The influence of the reaction's temperature to the physicochemical virtues of the complexes was studied and determined after the completion of the reaction's procechure.
    • Μελετώνται οι μηχανικές και οπτικές ιδιότητες των πολυϊμιδίων, πολυμερών που χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα ως επικαλύψεις στις ίνες των σύνθετων υλικών μεγάλης αντοχής. Η επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης στις φυσικοχημικές ιδιότητες των πολυμερών μελετήθηκε και προσδιορίσθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντίδρασης.