ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1982
  6. 509-518
    • Presentation of the book "Compedium in Astronomy" which was published in honour of the Academician Mr.John Xanthakis, on the occasion of the completion of 25 years as a member of the Academy of Athens.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "Compedium in Astronomy" που εκδόθηκε προς τιμήν του Ακαδημαϊκού κ.Ιωάννη Ξανθάκη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εικοσιπέντε ετών ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.