ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1991
  6. 28-32
    • The book of Mr. K. N. Kourogenis with the title: "Space", is presented. The content of the book (per chapter) is analyzed. The book is referred to the secrets of the space area.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του Κ. Ν. Κουρογένη "Διαστημική". Αναλύεται το περιεχόμενο του βιβλίου (κατά κεφάλαια), το οποίο αναφέρεται στα μυστικά του διαστημικού χώρου.