Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ : ΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.

INDOOR AIR POLLUTION : A THREAT TO OUR CULTURAL HERITAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Zerefos Ch.S | Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Ζερεφός, Χρήστος (1943-) | Ζιώμας Ι | Drakou G. | Cass G. | Δράκος Γ. | Cass G.
  5. 1997
  6. 215-226
    • This article consists of a study of the air pollutant levels of two representative buildings of Salonika which house priceless cultural treasures. One building is the church of Aghia Sofia while the other is a modern museum with a commun mechanical system of ventilation air condutioning.
    • Το άρθρο αποτελεί μια μελέτη των επιπέδων αέριας ρύπανσης σε δύο αντιπροσωπευτικά κτίρια της Θεσσαλονίκης , που στεγάζουν ανεκτίμητους πολιτιστικούς θησαυρούς. Το ένα κτίριο είναι η εκκλησία της Αγίας Σοφίας ενώ το άλλο είναι ένα σύγχρονο μουσείο με κοινό μηχανικό σύστημα αερισμού - κλιματισμού.