ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ MAURICE DRUON

PRESENTATION OF THE FOREIGN FELLOW MAURICE DRUON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1982
  6. 148-151
    • Curriculum vitae and author's activity of the french writer and politician, Maurice Druon.
    • Βιογραφικά στοιχεία και συγγραφική δραστηριότητα του Γάλλου συγγραφέα και πολιτικού Maurice Druon.