ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΕΡΙΚΛΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

AN ADDRESSMENT FROM ACADEMIC, MR PERICLES THEOCHARIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1979
  6. 164-167
    • Some biographic facts and the Scientific work of the President of the Bulgarian Academy of Science, Mr Angel Tonchev Balevski.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του προέδρου Ακαδημίας Επιστημών, Angel Tonchev Balevski