ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1978
  6. 67-74
    • The book of the Academician A.Yn.Ishlinskii of the Academy of Sciences of the Soviet Union entitled "Orientatsiya giroscopy I inertsial naya navigatsiya", is presented.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του Ακαδημαϊκού κ.Α.Yn.Ishlinski της Ακαδημίας Επιστημών της Σοβ.Ένωσης με τίτλο "Orientatsiya giroscopy i inertsial naya navigatsiya". Το βιβλίο ασχολείται με θέματα γυροσκοπικής αδρανειακής ναυτιλίας.