ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ.WILLIAM JOHNSON FRS

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMY'S FOREIGN FELLOW Mr.WILLIAM JOHNSON FRS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1982
  6. 391-394
    • Curriculum vitae and scientific activity of the new foreign fellow William Johnson FRS.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του ξένου εταίρου William Johnson FRS.