Θεοχάρης, Περικλής Σ.

Theocharis, Pericles S. (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 24 Σεπτεμβρίου 1921
 4. Αθήνα
 5. 14 Σεπτεμβρίου 1999
 6. Αθήνα
 7. Ελληνικά
 8. Τάξις των Θετικών Επιστημών
 9. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1982 - 31/12/1982)
 10. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1982 - 31/12/1982)
 11. Ακαδημία Αθηνών (1990 - 1994)
 12. Ακαδημία Αθηνών (1973 - 1999)
 13. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1960 - 1968) [Αντοχή των Υλικών] | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1968 - 1986) [Εφαρμοσμένη Μηχανική]
 14. Πολυτεχνείο Κρήτης (1976 - )
 15. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1974 - ) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1979 - 1981)
 16. Υπουργείο Παιδείας (1974 - )