ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚ ΛΑΞΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΙΘΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

DATING OF TWO HELLENIC PYRAMIDOID ERECTIONS ON THE BASIS OF THE METHOD OF THERMOLUMINESCENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυριτζής Ιωάννης | Galloway R B | Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1995
  6. 96-127
    • Attempt of dating of two pyramidoid erections in Lygourio and Helliniko in Argolis, by the thermoluminescence method. The dating of these two erections gave a mean age from 2100-2700 years that is, the erections belong to the proto-Hellenic era.
    • Απόπειρα χρονολόγησης δύο πυραμιδοειδών κτισμάτων στο Λυγουριό και το Ελληνικό της Αργολίδος, με την μέθοδο της θερμοφωταυγείας. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα δύο αυτά κτίσματα χρονολογούνται από την πρωτοελλαδική εποχή και η μέση ηλικία τους κυμαίνεται από 2100-2700 χρόνια.